Magda i Grzesiek Przybyło

Jesteśmy od 17 lat małżeństwem sakramentalnym. W tym czasie zostaliśmy obdarowani 6 dziećmi, które dostarczają nam wiele radości, ale również i wiele trudności związanych z wychowaniem.

Jesteśmy zwykłym małżeństwem, które nie omijają kryzysy, ale z którymi z Bożą pomocą sobie radzimy.