O. Edward Kryger OFMCap.

O. Edward KRYGER OFM Cap., mgr teologii, pochodzi z Torunia, święcenia kapłańskie otrzymał 21 VIII 1993 w Pile. Pierwsza posługa duszpasterska w Pile jako duszpasterz młodzieży, katecheta i prezbiter neokatechumenatu. Od 2000 r. proboszcz w Krakowie i moderator prowincjalny Ruchu Światło- Życie. We Wrocławiu od 1 VII 2009 proboszcz i gwardian wspólnoty zakonnej. Spełnia posługę jako prezbiter I wspólnoty neokatechumenalnej, rejonowy opiekun wspólnot Domowego Kościoła, opiekun parafialnego oddziału CARITAS. Prowadzi letnie rekolekcje dla małżeństw.

www.indiansexstories2.org tranny amateur ass.
www.mysexstory.pro
kamuktasexstory pretty tgirl yume farias wearing cute bunny ears ass pounded.