Prowadzący – kto?

Kurs jest zorganizowany przy współudziale Ksawerego Knotza OFMCap oraz Piotra Kwiatka OFMCap.

Kurs poprowadzą również osoby czynnie zaangażowane w Kręgach Rodzin oazowej wspólnoty przy parafii p.w. św. Augustyna we Wrocławiu (www.wroclaw.kapucyni.pl), m.in. Justyna i Dariusz Kempińscy, Bogusia Ryś oraz zaangażowani w innych wspólnotach Domowego Kościoła – Anna i Krzysztof Strug.

Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Henryk Cisowski OFMCap – opiekun Domowego Kościoła w kapucyńskiej parafii przy Sudeckiej we Wrocławiu.